5 nejčastějších obav a mýtů o zelených střechách

Mýtus č. 1: 

Zelené střechy jsou novou “eko” záležitostí současného zeleného trendu.

Historie zelených řešení sahá až do časů zrození lidské civilizace. V Mezopotámii byly zelené střechy součástí mnoha budov. Naši předkové dobře znali izolační vlastnosti zeleně. Věděli také, že zelená střecha zabraňuje rychlému šíření požáru.

Mezi nejslavnější objekty pak jednoznačně patří Visuté zahrady Semiramidiny, která si je podle legend nechala vystavět protože ji chyběl kontakt s přírodou. Neuvěřitelné přitom je, že zelené střechy měli vybudované zavlažování.

Vizualizace Visutých zahrad Semiramidiny (Mezopotámie 3500-3000 p.n.l.)

Mýtus č. 2: 

Zavlažování zelených střech je obtížné a nákladné.

Realita je taková, že po instalaci je skutečně vhodné zelenou střechu zalít, aby se rostliny do střešního substrátu zakořenili.

Nicméně v případě rozchodníkových koberců to tolik nutné není. Rostlinky vydrží týdny bez vody a naopak více vlhka nemají rády. Vždy je ale dobré se poradit s odborníky, kteří vám pomohou vybrat vhodné druhy nebo skladbu zelené střechy podle toho například, v jakém srážkovém pásmu se nacházíte.

V průběhu let se ale zelená střecha stane součástí koloběhu vody v přírodě a po založení nevyžaduje žádnou další vodu. Instalovat zavlažování na střechu proto není vůbec potřeba. 

Zelené střechy by si měly žít vlastním životem na vytyčeném místě. Na nás je tato místa přírodě pomoci vytvářet.

Není naší snahou je vytvořit zeleň, která bude vyžadovat další náklady na údržbu a péči. Cílem je uvažovat o každém místě jako o samo-regeneračním, aby nedocházelo ke zbytečnému nadužívání vody jako třeba v případě klasických zelených trávníků.

Mýtus č. 3: 

Prorůstání kořínků může způsobit škody na hydroizolaci.

To je možná jedna z nejcitovanějších obav klientů. 

Pokud do střechou začne protékat voda, není to vinou zelené střechy respektive prorůstání kořínků. Každá střecha musí mít kvalitní hydroizolaci jako je např.: EPDM, Dekplan, Fatrafol které jsou certifikované proti prorůstání kořínků.

Jediným náchylným místem bývají střešní vpustě. Kolem nich ale vytváříme dvojitou kořenovou bariéru aby se rostlinky nerozlezli do otvorů. Nicméně kontrola zelené střechy probíhá stejně jako u každé jiné 2x ročně. Vyčistí se naplaveniny a listí v okapech a vpustí kde se pročistí ochranná mřížka.

Některé studie ve skutečnosti naznačují, že delší životní cyklus zelené střechy je způsoben ochranou vodotěsné membrány před ultrafialovým slunečním zářením. Rostliny a substrát působí jako přirozená bariéra proti povětrnostním vlivům. 

Správně navržená zelená střecha bude mít také kořenovou bariéru, která zabrání rostlinám v příliš hlubokém zakořenění.

Například zelené střechy Rockefellerova centra v New Yorku mají stejné hydroizolační fólie, jaké byly instalovány ve 30. letech.

Střešní zahrady Rockefellerova centra, NY

Mýtus č. 4: 

Zelená střecha je pouze pro novou “zelenou” budovu.

Určitě existuje mnoho certifikací, které udělují body objektům za instalaci zelené střechy. Přínosy pro životní prostředí jsou nepopiratelné. Avšak i domy, které nemají konkrétní ekologický cíl, mohou těžit z estetických a ekonomických aspektů rozšíření zeleného prostoru.

U starších objektů se nicméně se zátěží pro zelené střechy nemuselo počítat a tak logicky vyvstane obava, že to konstrukce domu neunese. I na to už struktury zelených střech myslí s odlehčenou variantou, která při plné saturaci vody váží pouhých 50kg/m2

Zelené střechy vám mohou také ušetřit peníze. V Německu (kde má výzkum se zelenými střechami nejdelší historii) se rozsáhlé zelené střechy používají jako ekonomická alternativa k jiným možnostem. Ukázalo se, že snižují náklady na vytápění a chlazení, snižují odtok dešťové vody (a tedy záplavy) a poskytují další komerční prostor, což zase zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti.

Mýtus č. 5: 

Zelená střecha je příliš nákladná a komplikovaná.

Zdá se, že mnoho lidí je zastrašováno zelenými střechami, protože nevědí, kde začít nebo kolik je to bude stát.

Začít výběrem správného týmu odborníků je jedním ze způsobů, jak udržet krátkodobé i dlouhodobé náklady na nízké úrovni. Je dobré si od nás nechat dělat také pravidelnou údržbu. Rozsah této údržby bude hodně záviset na tom, jak chcete zelenou střechu používat.

Pokud bychom vzali v úvahu standardní extenzivní zelenou střechu pohybují se náklady kolem 1100 Kč. Česká republika aktuálně podporuje dotací pro zelené střechy fixní částkou 800 Kč/m2.

Vzhledem k úsporám za energie,  prodloužení životnosti hydroizolace a státní dotaci se z dlouhodobého hlediska se zelená střecha vyplatí více než klasické.