Jak se chovat k zelené střeše, když je sucho?

Zelené střechy jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči suchu a mohly udržovat zdravý růst vegetace i za nízkých srážkových hodnot. Zde je několik kroků, které můžete učinit pro péči o zelenou střechu v období bez dešťových srážek:

  1. Zavlažování: V období sucha může být nutné zavlažovat zelenou střechu. Pokud není dostatek dešťové vody, můžete použít zavlažovací systém s rozprašovači nebo hadicemi s kapečkovým zavlažováním. Je důležité vodu dodávat pravidelně a dávkovat ji tak, aby byla dostatečná pro rostliny, ale zároveň nedocházelo k zamokření substrátu.
  2. Volba odolných rostlin: Při pěstování rostlin na zelené střeše je důležité vybrat druhy, které jsou odolné vůči suchu a mohou snášet delší období bez zavlažování. Místní druhy rostlin a sukulenty mohou být vhodnou volbou pro suché podmínky. Ekobox navrhuje vždy ty vhodné sukulentové rostliny.
  3. Kontrola stavu: Pravidelně sledujte stav rostlin a substrátu na zelené střeše. Pokud zaznamenáte značné ztráty rostlin, silnější červenání rostlin nebo vidíte známky sucha, může být třeba zvážit doplňkové zavlažování, či se s námi můžete poradit.
  4. Omezování chůze: Pokud je to možné, snažte se omezit chůzi po zelené střeše během suchého období. Krokem lidských nohou může poškodit rostliny a substrát, což může zhoršit situaci.
  5. Správný návrh: Při původním návrhu zelené střechy je dobré zvážit i suché období a zahrnout vhodná opatření, jako je volba vhodných rostlin, správná vrstvová konstrukce a zavlažovací systémy.

Je důležité si uvědomit, že péče o zelenou střechu v suchém období může být náročnější, ale s odpovídajícími opatřeními lze i v takových podmínkách udržet zdravý a atraktivní vegetační pokryv.