BIODIVERZITNÍ ZELENÁ STŘECHA

Rozchodníky/bylinky

Předpěstovaný koberec rozchodníků je doplněn řadou kvetoucích bylin. Výsledkem je pestrá a barevná vegetace na střeše. Tato varianta zelené střechy obsahuje 4 až 6 druhů sukulentů a 20-25 druhů bylin. Je tak zvláště atraktivní pro včely a motýly a přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti. 

Maximální sklon pro instalaci je 10°. Minimální údržba bude záviset na struktuře systému (hnojení jednou až třikrát ročně).

Včely & Motýly

Z 95% přepěstovaná rohož Bees & Butterflies obsahuje čtyři druhy rozchodníků, pět až sedm druhů okrasné trávy a směs více než čtyřiceti trvalek a bylin. Rostliny jsou pěstovány na biologicky odbouratelné podložce z kokosových vláken a na biologicky rozmanitém substrátu.

Pro přikrývky Bees & Butterflies byla vybrána široká škála rostlin s různými obdobími kvetení od předjaří do pozdního podzimu. Tyto vybrané rostliny poskytují motýlům a včelám cennou výživu bez pesticidů.

Maximální sklon deky Bees & Butterflies je 10 stupňů. Údržba spočívá v sečení jednou až dvakrát ročně.

Rozchodníky/bylinky

Předpěstovaná rohož Luční louka obsahuje širokou škálu divokých květin a několik okrasných trav. Výsledkem je pestrá a barevná vegetace na střeše. Tato variace vegetace je také zvláště atraktivní pro včely a motýly, a tak přispívá ke zvýšení biologické rozmanitosti. Tato varianta obsahuje více než dvacet různých druhů divokých květin a různých okrasných trav.

Maximální sklon pro instalaci je 10 stupňů. Údržba spočívá v sečení jednou až dvakrát ročně.

Rozchodníky/traviny/bylinky

Předpěstovaná rohož ve které jsou rozchodníky  doplněny o řadu kvetoucích bylin a různých trav. Výsledkem je pestrá a barevná vegetace na střeše.

Obsahuje čtyři až šest různých druhů rozchodníků, dvacet až dvacet pět druhů bylin a pět až sedm druhů trávy.

Maximální sklon deky Sedum-tráva-byliny je 10 stupňů. Minimální údržba bude záviset na struktuře systému (hnojení jednou až třikrát ročně).